Formularz rejestracyjny

Dane osobowe

Dane identyfikacyjne

Dane bankowe

Zakwaterowanie (w Niderlandach)

Jeśli masz własne zakwaterowanie, podaj poniżej swój adres zamieszkania w Niderlandach.

Adres zamieszkania (kraj pochodzenia)

Ubezpieczenie zdrowotne

Dokumenty i inne informacje

Koszt obuwia roboczego wynosi 35 euro